Förvånad att någon är förvånad

..när det gäller oljesituationen. Så här skriver The Economist i senaste numret. “TWO factors determine the price of a barrel of oil: the fundamental laws of supply and demand, and naked fear.” Den sista faktorn borde ha kunnat vara eliminerad sedan länge. Hur kommer det sig att analytiker och affärsvärlden inte förmår se det som t.ex. en TV-komiker gör? Att vi är oljeberoende och skulle ha kunnat bryta det sedan länge!

Oljeberoendet och oljetillgångarnas (mängd och belägenhet) är ju inte precis någon svart svan, d.v.s. något som kommer som en överraskning svår att förutse. European Energy Review säger att det kommer bara att bli värre. Jovisst men bara om vi inte tillämpar den kunskap vi faktiskt har, satsar på effektivisering och förnybar energi.

Eller är det mera spännande att då och då drabbas av chocker? Eller är det som Jon Stewart säger? Att om vi inte använder olja så har dinosaurierna dött förgäves!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv