Frankrike gör det

De franska energiplanerna har anpassat sig till EUs effektiviseringsdirektiv och man har för avsikt att minska sin energianvändning till 2020 med 20% (se bild nedan).

Dessutom har man förklarat sig villig att starta den kärnkraftavveckling man har på gång lite tidigare samt avvisat ansökningar om att exploatera skiffergas.

Ett omfattande renoveringsprogram skall också dras igång i allmännyttiga bostäder.

Det låter som en bra början men vi kanske måste minnas att också den Brittiska regeringen började med hög svansföring.

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv