Gröna obligationer med vaniljsmak

En radikal omställning av energisystemet är teknikst möjlig. Viljan finns på flera håll om än inte tillräckligt. Men pengarna - finansieringen? Är det som ordspråket säger att: “När det regnar manna från himlen så har den fattige ingen sked”?

European Climate Foundation, ECF, som har gjort en av de färdplaner, som visar de tekniska och praktiska möjligheterna, har nu också tittat på det här med finansieringen och då är det inte lika ljust. Visserligen säger de att det finns en marknad (för gröna obligationer med vaniljsmak) men den är inte utvecklad därför att finanssektorn inte identifierar möjligheterna och inte förstår området.

De menar att politikerna bör uppmärksamma problemet och inte bara anta att marknaden fungerar. De menar också att energiföretagen är den viktigaste parten för att vidta åtgärderna men att de är låsta i gamla mönster inte bara vad gäller anläggningsstrukturen utan också tänkandet.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv