I finanskrisens spår

Brittiska industriföreträdare gör ett utspel och efterlyser partiöverskridande överenskommelser för klimatåtgärder. De ser det bl.a. som ett sätt att stimulera ekonomin och kanske är det finanskrisen som fått dem att agera och reagera.

De säger att de naturligtvis vill att det skall vara internationella åtgärder men att de vill se ett Brittiskt ledarskap. Intressant med ordvalet - det som här kallas ledarskap kallar företrädare för Svenskt Näringsliv “Bror Duktig-roll”!

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv