Indiens koldioxidustläpp

Kommer att öka 3,5 gånger under den närmaste 20 årsperioden. Skälet är i stor utsträckning att Indierna vill ha sin del av världens välstånd och inte bara försörja oss andra med billiga produkter. Detta kommer att framgå av en rapport som är under utarbetande i Världsbanken.

Indien ligger idag på 133 plats i världsrankingen med utsläpp på 1,2 ton per capita och år vilket är klart under världsgenomnittet 4,4 eller Sveriges c.a 6 ton. Problemet är bara att världsgenomsnittet skall ned till c:a 1!!

Nu finns det till all lycka en åtgärd som kan reducera ökningen i Indien till 2,7 gånger, nämligen effektvare energianvändning! Allt enligt världsbanken.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv