Internationellt >< Amerikanskt

I slutet av 2012 blev det uppenbart för fler amerikaner att klimatfrågan är en realitet. Det var stormen Sandy och att media i större utsträckning rapporterar om den globala uppvärmningen utan att falla ned i den vanliga gropen “å ena sidan - å andra sidan”. Business week var väldigt tydlig (It’s global warming - stupid) och Huffington Post mera grundlig.

Så det är inte underligt att se att Barack Obama överväger initiativ på området och att han förbereder ett toppmöte i frågan. Men om det blir som tidigare så lanseras ett antal nya projekt som svävar fritt från all pågående etablerad internationell aktivitet.

Visst är det bra att något görs och att stora länder vill vara med men det är inte bra när det leder till duplicering och Jenka-projekt (två hopp fram och ett tillbaka). I USA vill man gärna tro att internationellt=amerikanskt. Och tyvärr så hänger många andra länder (ja även Sverige) med eftersom de amerikanska initiativen brukar få beteckningen “High level”. Vem vill inte umgås med Obama?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv