Junckerplanen skall ge jobb

De 300 miljarderna Euro som Juncker var på jakt efter visade sig vara 21. Idén är att de skall växlas upp till 315 genom att grundinsatsen används som lånegaranti och attrahera privata medel. Det kan funka, det har hänt förut.

En del av medlen skall tas från forskningsprogrammet Horizon 2020 som har en liknande idé om att attrahera extramedel för att växla upp insatsens storlek. Detta program har också ett betydande inslag för energiåtgärder.

Syftet med manövern är att ge en injektion för att skapa nya jobb: “We are offering hope to millions of Europeans disillusioned after years of stagnation” Visst finns det kritik men kommer inte en del av den från politiker som själva visat sig oförmögna att ta itu med problemen? 1932 publicerade Wigforss skriften “Har vi råd att arbeta?” Det tycks som om vi var i samma situation nu.

Utan att hårddra jämförelsen kommer man också att tänka på Marshallplanen som skapades efter andra världskriget med syfte att minska lockelsen för plågade Europeer att famna Sovjet. Nu behövs något för att minska lockelsen från alla de varianter av högerextremism som vuxit som svamp i krisernas spår.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv