Klimat och solidaritet

Den senaste i den strida strömmen av rapporter om klimatet är också den mest alarmerande och kommer från UNDP. Rapporten har ett tydligare perspektiv på människors villkor och olikheterna vad gäller konsekvenser av klimatets förändring. Ett förhållande som fordrar både inlevelse, för att förstå, och solidaritet, för att lösa.

UNDP inleder med ett tänkvärt citat av Martin Luther King Jr som illustrerar allvaret i dagens läge (se nedan). Ett allvar som i stort sett alla tycks inse. Pressen skriver inte längre om klimatalarmism som de gjorde bara för några månader sedan.

Man kan sedan som vissa media välja att förringa problemen och/eller att hoppas på (och propagera för) att någon magisk teknik (oftast kärnkraft) skall rädda oss. När det gäller kärnkraft är Sverige fullbyggt så argumentet när det nu kommer upp i politiken igen verkar snarare vara trosbekännelse än realitet. Sanningen är snarare att vi behöver göra något åt vårt sätt att leva vilket också många människor i världen tagit till sig. Orkar politikerna leva upp till sina väljares insikt eller vill de fortsätta att spela tomte och alla goda gåvors givare?

Slutligen har UNDP-rapporten ett annat intressant drag genom att den räknar välfärd inte i pengar i första hand utan i ett välfärdsindex HDI (se nedan) där Sverige ligger före bl.a. USA.

image
image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv