Klimataktivt uppror i USA.

I USA har ett antal stora energiföretag, med Pacific Gas and Electric (PG&E) i spetsen, lämnat US Chamber of Commerce, dvs handelskammaren, i protest mot deras agerande i klimatfrågor. PNM Resources och Exelon. De senare med sin dynamiske chef John Rowe, har följt efter. John Rowe sägs vara mannen bakom påståendet att energiföretagen gärna arbetar med effektivisering om man kan skapa aktiva s.k decoupling-mekanismer, d.v.s. att företagen inte blir beroende av volymen såld energi för att tjäna sina pengar. Hans smått berömda ord i sammanhanget är: The rat must smell the cheese”.

Handelskammaren svarar visserligen att de visst är klimataktiva men att de bara opponerar sig mot några av de senaste lagförslagen som de menar är tandlösa eller felkonstruerade. Det kan så vara, men visst hör vi samma sorts tongångar här hemma?

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv