Klimataktivt uppror i USA.

I USA har ett antal stora energiföretag, med Pacific Gas and Electric (PG&E) i spetsen, lämnat US Chamber of Commerce, dvs handelskammaren, i protest mot deras agerande i klimatfrågor. PNM Resources och Exelon. De senare med sin dynamiske chef John Rowe, har följt efter. John Rowe sägs vara mannen bakom påståendet att energiföretagen gärna arbetar med effektivisering om man kan skapa aktiva s.k decoupling-mekanismer, d.v.s. att företagen inte blir beroende av volymen såld energi för att tjäna sina pengar. Hans smått berömda ord i sammanhanget är: The rat must smell the cheese”.

Handelskammaren svarar visserligen att de visst är klimataktiva men att de bara opponerar sig mot några av de senaste lagförslagen som de menar är tandlösa eller felkonstruerade. Det kan så vara, men visst hör vi samma sorts tongångar här hemma?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv