Konkursmässigt tänkande

Den 5 december presenterar Anders Wijkman och Johan Rockström sin bokBankrupting Nature” om hur ett konkursmässigt tänkande, med BNP som mÃ¥l, kör miljön och naturresurserna i botten. När det gäller just konsekvenserna för vÃ¥r livsmiljö är konkurs ett för svagt ord. Konkurs innebär möjligheter till rekonstruktion och omtag. Nicholas Stern har kallat klimatförsämringen för ett “oÃ¥terkalleligt marknadsmisslyckande”. Det är just det att det inte finns nÃ¥gon väg tillbaka som är knuten.

Problemet är den blinda tillväxten där en högre siffra för BNP alltid är bättre än en lägre oavsett vad det är som gjort BNP högre - t.ex. produktion eller reparation. Författarna hävdar att det som behövs är en kretsloppsekonomi med:

business models where revenue is earned through performance and high-quality service - extending product-life - while also creating more work opportunities.

“Reparatören och konstruktören mÃ¥ste byta plats pÃ¥ den ekonomiska rangskalan”, sÃ¥ skrevs i en bok “Människa eller konsument?” av nationalekonomen sedermera professorn Lars Söderström. Boken avslutas med en plädering för resurshushÃ¥llning. SÃ¥ problemet har varit känt länge och tiden att ta itu med det är mer än mogen.

Vi har i det här landet ett byggnadsbestånd som är i stort behov av reparation (med inslag av nykonstruktion) som svarar utmärkt väl emot kraven på att ge BNP ett innehåll som inte baseras på ytterligare utarmning av jordens resurser. Men vi har också beslutsfattare som låtit vårt energieffektiviseringsmål bli underordnat BNP.

Kanske kan de ägna en stund av den kommande helgen åt den nya boken och åt att söka bland de alternativ som finns när det gäller att bedöma hur man skapar välstånd som inte består av flera saker utan som har ett riktigt innehåll.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv