Kortsiktighetens apostlar

Det är nära nog otroligt men sant. Samtidigt som vi ser bevisen på klimatförändringarna hopa sig runt om oss så finns det de som livnär sig på att förneka både orsak och verkan. Och det är en veritabel industri. Även om den försöker verka i det tysta så finns det väl dokumenterad uppföljning av en stor del av den. Den hårda kärnan finns i USA men de kanske förlorar sin högste beskyddare förr än de anar! Det ryktas att George Bush förebereder en helomvändning!!

Men vi som nu har en annan uppfattning borde kanske fundera över våra egna strategier? Vi kanske borde vara tydligare när det gäller omställningen?
* Ja - en omställning hotar sysselsättningen i vissa branscher.
* Ja- en omställning skapar ny sysselsättning i andra branscher.
Och hur matchar vi de båda? Hur gör vi lockelsen till det nya starkare än hotet från det att förlora det gamla? Inte i svepande termer utan i sådana former att det talar till enskilda människor.

LRF i Halland arbetar mycket aktivt med att visa för sina medlemmar hur de kan utnyttja de nya energimöjligheterna. Fler borde göra det.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv