Kortsiktighetens apostlar

Det är nära nog otroligt men sant. Samtidigt som vi ser bevisen på klimatförändringarna hopa sig runt om oss så finns det de som livnär sig på att förneka både orsak och verkan. Och det är en veritabel industri. Även om den försöker verka i det tysta så finns det väl dokumenterad uppföljning av en stor del av den. Den hårda kärnan finns i USA men de kanske förlorar sin högste beskyddare förr än de anar! Det ryktas att George Bush förebereder en helomvändning!!

Men vi som nu har en annan uppfattning borde kanske fundera över våra egna strategier? Vi kanske borde vara tydligare när det gäller omställningen?
* Ja - en omställning hotar sysselsättningen i vissa branscher.
* Ja- en omställning skapar ny sysselsättning i andra branscher.
Och hur matchar vi de båda? Hur gör vi lockelsen till det nya starkare än hotet från det att förlora det gamla? Inte i svepande termer utan i sådana former att det talar till enskilda människor.

LRF i Halland arbetar mycket aktivt med att visa för sina medlemmar hur de kan utnyttja de nya energimöjligheterna. Fler borde göra det.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv