Losership not leadership!

Det är det hårda omdöme som den tyske miljöministern Sigmar Gabriel ger president Bushs utspel om klimatfrågan förra veckan! Ett utspel som väl närmast får anses vara en katalog av plattityder och som mynnade ut i att USA skulle gradvis minska ökningen i sina utsläpp så att de når ett maximum år 2025! När andra länder gör utfästelser om minskningar till 2020. I sitt utspel refererade Bush till den franske presidenten Sarkozy som “sin vän”. Och det må vara, men denne vän gör ett lakoniskt uttalande som saknar den tyske ministerns vasshet men även det “dissar” den amerikanska attityden och efterlyser reduktion - inte minskad ökning.

Dock kvarstår en oro. Om denna amerikanska attityd är den officiella. Vad händer då med G8-mötet i Hokkaido i juli när det är meningen att man skall lansera någon sorts plan för att verkligen påverka klimatet till det bättre??

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv