Med huvudet djupt i (tjär)sanden

Financial Times, FT, ger råd till EU om hur man skall hantera energifrågor inför framtiden. En veritabel katalog över vanföreställningar, som delas troligen främst inom de kretsar som styr världens öden via börsspekulationer. Eller bland dem som önskar att de vore sådana.

Det är några saker som framträder i artikeln; Effektivisering nämns inte, förnybar energi är för dyr, industrin flyr om kostnaderna stiger och man bör investera i skiffergas. Framställningen kröns med:

The European Commission has suggested a 40 per cent cut from 1990 levels, which looks sensible only if other leading emitters such as China and the US also commit to limits. The EU creates only 11 per cent of the world’s greenhouse gas emissions.

En logik som väl är jämförbar med att säga att om grannen snattar i butiken så kan jag också göra det - åtminstone lite grann.

Att leda med exempel eller att ta initiativ och tjäna på att vara föregångare gäller inte i FTs värld. Något som bör överraska till exempel Dansk vindindustri.

En pikant detalj är att om man slinker med muspekaren ut i högermarginalen så kommer det upp en stor reklamruta för oljebolaget Chevron där man månar om Europas industri! Hur kan det komma sig?

Ett gott tips är därför att glida ner med muspekaren och hitta ett motinlägg som är mycket mera informerat om realiteter.

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv