Mellan hopp och förtvivlan

IEA ger ut två viktiga publikationer. Den ena kallas Energy Technology Perspectives och kom i en ny utgåva tidigare i år. I den bedöms vad den tekniska utvecklingen kan bära med sig och den representerar hoppet. Den senaste utgåvan kom mitt i semestern i år och är kallad ETP 2010.

Den andra kallas World Energy Outlook och den senaste kom igår. I den gör man en sammanställd bild av det som just nu pågår i världens länder och vad som kan komma att hända om de beslut världens olika regeringar tagit också genomförs.. Därmed representerar den också “förtvivlan”. Den politik som genomförs rimmar nämligen illa med de högstämda uttalanden som görs om betydelsen av förändring - för miljön, för ekonomin, för sysselsättningen.

Under senare år har den senare boken, WEO, därför också börjat ta perspektivet; “om länderna gjorde vad de sade”. I årets version noterar man att om ländernas deklarerade viljeyttringar genomfördes skulle det faktiskt innebära en klar förbättring. WEO har en bra bilaga med bilder som illustrerar olika skeenden och en som särskilt visar möjligheterna att globala åtaganden också får effekter finns nedan.

Till årets utgåva finns också sex stycken faktablad som är mycket bra för att få en överblick.

image

Figur ur WEO 2010 som visar att förändringen i oljeanvändning kan vändas för att uppnå målet max 450 ppm koncentration av växthusgaser i atmosfären.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv