Mera energieffektiv = Mindre risker

Den så kallade Bygga-Bo-Dialogen hade en klar idé om att man genom ökad kvalitet i byggnader, bland annat energieffektivitet, minskade riskerna både i fysisk och ekonomisk bemärkelse. Och att man därför borde anpassa både kreditvillkor och försäkringspremier därefter.

Frågan har nyligen behandlats i ett examensarbete från Lunds Tekniska Högskola där man bland annat undersökt “marknadens” intresse att medverka. En slutsats är:

Exempelvis vore förmånligare lån, bättre försäkringspremier, snabbare eller förtur med myndighetshandlingar ex. bygglov, extern rådgivning, sänkt fastighetsskatt, skattebefriad underhållsfond under viss period. Löpande kostnader är viktigare att subventionera än initiala.

Frågan är på bordet även i andra länder och det förefaller finnas en hel del kvar att göra. Effektiviseringsbranschen och försäkringsbranschen har en hemläxa kvar. Det kanske Byggkostnadsutredningen borde ha funderat över om de hade orkat tänka på totalkostnad och inte bara den initiala. För det är som det heter i det gamla ordspråket att “Den som köper billigt - köper dyrt” Låg kvalitet har ett pris!

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv