Mälardrottningen abdikerar från ledarskapet!

lördag, den 28 mars, har proklamerats “Earth Hour” mellan 20.30 och 21.30. Alla uppmanas släcka ljus och ägna en stund åt att fundera och diskutera hur vi använder energi. Kanske prata om hur mycket vi använder - vad som är nödvändigt - vad man kan göra de andra 8759 timmarna av året.

En symbolhandling - javisst! Som så många andra i vårt liv och som kan behövas för att tänka efter. Kyrkorna är fulla på första advent - är alla där verkligen troende? Många tar en extra promenad och sjunger Internationalen den 1 Maj - är alla verkligen revolutionärer? Det är tradition säger ni! Javisst, men också symbolhandlingar som markerar att vi bryr oss om vissa saker.

Stockholms stad har i många år gett blanka tusan i alla sådana manifestationer för miljön. Bilfri dag är ett exempel, Earth Hour är ett annat. Miljöborgarrådet vill ställa “Earth Day” i motsats till verkligt miljöarbete.

Men Stockholm har också ansökt om, och blivit utsedd, till Europas Miljöhuvudstad 2010! Av en sådan borde man kunna vänta sig ledarskap vilket även innefattar symbolhandlingar för att visa andra att man bryr sig. Och att använda visningstillfället att rikta uppmärksamheten på det “verkliga miljöarbetet”.

Många företag tar denna chans. MTG t.ex. låter radion tystna en timme för att manifestera sin miljöinställning. Hilton Hotel är ett annat och det finns flera exempel. T.o.m. FourFact AB i all sin obetydlighet!

Lyckligtvis har Kungen en annan uppfattning än Mälardrottningen och skall, sägs det, släcka på slottet. Gör gemensam sak med kungahuset och anmäl dig här!!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv