Millenniemål bara för fattiga?

I all välmening har världen tagit fram de s.k. millenniemålen för utveckling och som har till avsikt att minska (utrota?) fattigdomen i världen. Klokt och viktigt men med det vanliga problemet att vi (de rika) ser på dem (de fattiga) för att hjälpa dem.

Worldwatch Institute har funderat över om vi behöver millenniemål för konsumtion - en riktigt bra idé! Men politisk dynamit.

1. Halve obesity and overweight rates by 2020
2. Halve the work week from the current 40+ hour per week to 20 hours per week. read New Economic Foundation?s excellent report 21 Hours.
3. Better distribute wealth by raising taxes on the wealthiest members of society.
4. Double the rate of use of non-motorized transport (bikes, walking, etc.).
5. Guarantee access to health care for all.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv