Nu får vi skärpa oss

Parlamenten skall avspegla befolkningen i alla avseenden (ålder, kön, klass - tyck och tänk). De är ju ett statistiskt urval som representerar folket från vilket “all makt utgår” när de lagstiftar. Men vi skall inte vänta oss att alla har “full koll” på t.ex. energieffektivisering. Det kan man tänka på när vi ser hur olika fraktioner i EU-parlamentet ser på det föreslagna direktivet för effektivisering.

Effektivare energianvändning innebär att man sparar resurser (pengar bl.a.) och att man skapar nya arbetstillfällen. EU-kommissionen har uttryckt detta tydligt så sent som för ett år sedan. Men dels har detta inte trängt igenom till fullo för alla och dels är det naturligtvis så att några intressentgrupper är mindre trakterade eftersom de tjänar sitt uppehälle (och bonusar) på att energi används i övermått. En av de svenska EU-parlamentarikerna yrkar blankt avslag på direktivet!

Vi andra måste helt enkelt skärpa oss när det gäller att visa att effektivisering lönar sig och att man kan “göra mer med mindre”, att man blir mindre exponerad för prisförändringar, att man blir mindre importberoende etc. Vi får aldrig förtröttas i vår pedagogiska gärning!  cheese

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv