På Obamas skrivbord.

Ligger nu 200 förslag till omställning av USAs energisystem. Många av dem har påtagliga likheter med det som diskuteras i Europa och därmed illustreras tydligt påpekandet att Europas övertag vad avse effektivitet i användningen kan tas över av andra.

Förslagen togs fram efter ett möte i Vita Huset med näringlivshöjdare och man kan inte utesluta att det har gjorts eftersom den ordinarie politiska vägen genom kongress och senat åtminstone för tillfället är lite bökig.

Förslagen har delats in i fem kategorier

1. Doubling energy productivity
2. Financing renewable energy
3. Producing natural gas responsibly
4. Developing alternative fuels and vehicles, and
5. Enabling electric and gas utilities to adapt to the new realities of the 21st century

Till det skojiga hör förslaget om teknikupphandling på området förnybar energi. Amerikanerna kallar det för “Golden Carrot” och följer sin vana trogen metoden att vilja sätt upp ett STORT penningpris. Vi har i Sverige bättre erfarenheter med mindre priser och mera marknadsomställning. Eller som vi brukade säga till dem - Ni har mera “Gold” och vi har mera “Carrot”.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv