På Obamas skrivbord.

Ligger nu 200 förslag till omställning av USAs energisystem. Många av dem har påtagliga likheter med det som diskuteras i Europa och därmed illustreras tydligt påpekandet att Europas övertag vad avse effektivitet i användningen kan tas över av andra.

Förslagen togs fram efter ett möte i Vita Huset med näringlivshöjdare och man kan inte utesluta att det har gjorts eftersom den ordinarie politiska vägen genom kongress och senat åtminstone för tillfället är lite bökig.

Förslagen har delats in i fem kategorier

1. Doubling energy productivity
2. Financing renewable energy
3. Producing natural gas responsibly
4. Developing alternative fuels and vehicles, and
5. Enabling electric and gas utilities to adapt to the new realities of the 21st century

Till det skojiga hör förslaget om teknikupphandling på området förnybar energi. Amerikanerna kallar det för “Golden Carrot” och följer sin vana trogen metoden att vilja sätt upp ett STORT penningpris. Vi har i Sverige bättre erfarenheter med mindre priser och mera marknadsomställning. Eller som vi brukade säga till dem - Ni har mera “Gold” och vi har mera “Carrot”.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv