Smarta nät i Japan.

NEDO, Japans motsvarighet till Energimyndigheten, vill gärna framhålla att de ligger i framkant när det gäller smarta nät och att de (i viss mån) gör det som ett alternativ till kärnkraft. Visst är de på rätt väg, men kör de på rätt sida? Eller är det en tolkning som görs inför ett evenemang om smarta nät som skall äga rum i Paris i början av juni, där de skriver så här:

Japan is seriously considering implementing demand-side controls, smart meter infrastructure, flexible pricing structures, and diversified electricity sources and retail options for consumers.

De hänvisar sedan till en rätt intressant översikt över Japanska projekt som sponsras av NEDO.

Problemet är att de tycks lita i allt väsentligt på att man skall få en omfattande omställning till följd av möjligheten att signalera priser till konsumenterna så att de väljer att bli medproducenter/prosumenter (retail options for consumers). Smartheten sitter varken i nätet eller i plånboken utan i huvudet.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv