Solceller en Hawai-grej!

Nu finns filmerna från Energikommissionens seminarium om energimarknaderna tillgängliga på YouTube och därmed kan man också få avnjuta diskussionen där en av samtalsledarna karakteriserar solceller som “inte en svensk utan en Hawaigrej” (1 timme och 20 minuter in i filmen). Detta sagt som svar på en mycket bra fråga från energiministern (1 timme och 16 minuter).

I perioden däremellan har ytterligare en ekonom lyckats misskreditera de tyska satsningarna på Energiewende som alltför kostsamma. Något som väl mest avslöjar grunda kunskaper om marknaders dynamik och hur kunskap och teknikutveckling successivt byggs upp.

För dem som vill se mera fördjupade bedömningar finns en intressant artikel i Dagens Samhälleoch en i Dagens ETC. Eller rentav om man tittar tillbaka på den tid då Sverige vågade satsa på framtidens energiteknik och ekonomerna hade djupare insikter - på 1700-talet cheese .

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv