Syndneutralitet och syndeffektvitet

En gÃ¥ng i tiden ägnade sig kyrkan Ã¥t att sälja avlatsbrev. Om man hade syndat kunde man (enligt wikipedia) fÃ¥ lindring pÃ¥ hinsidan genom att betala för sig i förväg “...varje synd gav ett visst antal Ã¥r i skärselden och en avlat kunde minska antalet Ã¥r”. Genom att handla med sÃ¥dan förlÃ¥telse uppstod en marknad. “DÃ¥ avlaten är en sorts benÃ¥dning och denna skedde frivilligt, hände det även att folk skickade med pengar och gÃ¥vor för att öka sin chans till beviljande”.

Om detta hade ägt rum idag skulle vi säkert ocksÃ¥ fÃ¥tt en debatt om syndneutralitet och syndeffektivitet pÃ¥ samma sätt som vi i miljösammanhang talar om teknikneutralitet och kostnadseffektvitet. Är alla synder lika värda lika mycket, eller mÃ¥ste man betala mer för ett äktenskapsbrott än för en svordom i kyrkan -  vad är syndneutralt? Och vad är syndeffektivt? Kan jag kosta pÃ¥ mig att utebli frÃ¥n mässan och pröjsa med nÃ¥gra Ave Maria eller ett tionde till församlingsprästen? Är det bättre att behÃ¥lla en konstant lÃ¥g syndnivÃ¥ (lite smÃ¥svärande varje dag) eller skall man satsa pÃ¥ en radikal omställning (byta sprÃ¥kbruk helt)?  rolleyes

Låt oss efter denna utvikning i en fiktiv religionsanalogi gå direkt på ämnet - neutralitet och effektvitet - genom att titta på ett inlägg av Christian Azar för några år sedan. Han skriver:

....genom att utforma stödet för teknikutveckling på ett .... generellt sätt får vi faktiskt minimal teknikutveckling på köpet. Teknikneutrala styrmedel när syftet är att fostra fram ny mer avancerad teknik blir således närmast ett garanterat recept för att misslyckas med själva syftet med politiken.

Den missriktade euforin över att ha hittat kostnadseffektiva lösningar skymmer sikten mot att finna sådan som är hållbara.

Skall vi fortsätta synda eftersom det är billigt eller sätta in lite kraft på att bli bättre människor?

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv