Omvändelse på gång?

Svenskt Näringsliv har låtit McKinsey göra en ny vända på den studie som de presenterat tidigare i global skala, men nu med svenska data. Sedan argumenterar man att det kommer en skarp gräns för CO2-besparingar utöver de åtagna, priset blir drygt 50? per ton. De sista 2 procentenheterna hävdas kosta lika mycket som de första 15! Det verkar inte direkt trovärdigt med en så stor precision i studien och man får hoppas att det finns en känslighetsanalys även om den inte ingår i den publika versionen.

Men McKinsey har troligen inte räknat med de “läreffekter” som en massiv teknikomställning innebär och som ju var en av de bärande tankarna i Stern-rapporten. Och om vi talar kostnad så kan man åtminstoen med glädje konstatera att de besparingar som är ren vinst visas upp (se bild). Om man adderar det som finns ovan nollinjen och det som finns under, så reduceras ju totalkostnaden även om priset på marginalen för de sista enheterna blir högt.

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv