Omvändelse på gång?

Svenskt Näringsliv har låtit McKinsey göra en ny vända på den studie som de presenterat tidigare i global skala, men nu med svenska data. Sedan argumenterar man att det kommer en skarp gräns för CO2-besparingar utöver de åtagna, priset blir drygt 50? per ton. De sista 2 procentenheterna hävdas kosta lika mycket som de första 15! Det verkar inte direkt trovärdigt med en så stor precision i studien och man får hoppas att det finns en känslighetsanalys även om den inte ingår i den publika versionen.

Men McKinsey har troligen inte räknat med de “läreffekter” som en massiv teknikomställning innebär och som ju var en av de bärande tankarna i Stern-rapporten. Och om vi talar kostnad så kan man åtminstoen med glädje konstatera att de besparingar som är ren vinst visas upp (se bild). Om man adderar det som finns ovan nollinjen och det som finns under, så reduceras ju totalkostnaden även om priset på marginalen för de sista enheterna blir högt.

 

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv