Upprorsfanorna vajar

Bostadsministerns märkliga angrepp på marknadsekonomin och köparnas rätt att själv bestämma vad de vill ha, och döpa om det till “kommunala särkrav”, möter motstånd. Kommunerna som ombud för köparna höjer upprorsfanorna och det sker över hela det politiska spektret.

I Malmö är det (mp) som aviserar att de kommer att använda andra delar av regelverket. Solna (fp) var tidigt ute innan det ännu var ett skarpt förslag. Stockholm (c) tog till storsläggan och beskrev förslaget som ett hot mot hela bostadsutbyggnaden i Stockholm.

Och det förtjänar att upprepas. Det är sällan man sett ett så illa underbyggt förslag som vandrat så långt i beslutskedjan.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv