Vår rätt att få göra “fel”.

Vi tränas omsorgsfullt i att göra saker rätt. Framförallt i att rätt betyder lönsamt. Var helst jag kan tjäna en krona extra antas jag (som rationell individ) ta den chansen. Så varför gör inte alla vi rationella individer alla de åtgärder som vi kan tjäna pengar på t.ex. genom att effektivare energianvändning. Kan det bero på att vi talar om pengar men tänker på något annat? Bevakar vi vår rätt att göra fel? Eller är det bara så att många beslut sker på andra grunder än ekonomiska?

Eller skall man säga att vi har olika ekonomiska grunder och beslutsregler beroende på hur väl vi känner till det som vi beslutar om?

image
Källa: Nilsson, H. and Wene, C.-O. (2002) ?Best Practices in Technology Deployment Policies?, Proceedings of ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, Asilomar, California, 18-23 August, 2002, p. 9.267

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv