Vidvinkel ger bättre fokus

“Om man fokuserar pÃ¥ allt, fokuserar man inte pÃ¥ nÃ¥gonting”, citerar med gillande en av DNs ledarskribenter ett uttalande frÃ¥n en debatt om klimatpolitiken i EU. Det handlade om huruvida man skall ha ett eller flera mÃ¥l i klimatpolitiken och vad det skall främja. Hon fortsätter raljerandet: “Är det klimatet, vindkraftsutbyggnaden, jobben, exporten av förnybart eller kärnkraftsmotstÃ¥ndet vi ska fokusera pÃ¥?”. Vilket hon sedan avfärdar som “nonsens”.

Jaså? För fotografer är det välkänt att man får större skärpedjup med vidvinkelobjektiv. Man får alltså fokus på flera objekt. Samma sak med klimat och energi. Med mål för utsläpp OCH effektivisering OCH förnybar energi kan man få BÅDE klimat OCH jobb OCH export OCH kärnkraftnedläggning.

Ledarskribenten menar också att Europas insatser på klimatområdet inte påverkar Kina och att de inte kommer att skaffa vindkraft och solpaneler som i Tyskland. Då får hon skynda sig att upplysa kineserna som redan håller på att ställa till det för sig.

Nu har ju just DN under årens lopp haft svårt med energiomställningar. Man har pratat om vedsamhälle och om att energideklarationer innebär integritetskränkning så man får väl anse att de följer en konsekvent linje.

Visst vore det bra om de fokuserade om. Men då måste de ha en vidare vinkel i sin betraktelse!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv