Vidvinkel ger bättre fokus

“Om man fokuserar på allt, fokuserar man inte på någonting”, citerar med gillande en av DNs ledarskribenter ett uttalande från en debatt om klimatpolitiken i EU. Det handlade om huruvida man skall ha ett eller flera mål i klimatpolitiken och vad det skall främja. Hon fortsätter raljerandet: “Är det klimatet, vindkraftsutbyggnaden, jobben, exporten av förnybart eller kärnkraftsmotståndet vi ska fokusera på?”. Vilket hon sedan avfärdar som “nonsens”.

Jaså? För fotografer är det välkänt att man får större skärpedjup med vidvinkelobjektiv. Man får alltså fokus på flera objekt. Samma sak med klimat och energi. Med mål för utsläpp OCH effektivisering OCH förnybar energi kan man få BÅDE klimat OCH jobb OCH export OCH kärnkraftnedläggning.

Ledarskribenten menar också att Europas insatser på klimatområdet inte påverkar Kina och att de inte kommer att skaffa vindkraft och solpaneler som i Tyskland. Då får hon skynda sig att upplysa kineserna som redan håller på att ställa till det för sig.

Nu har ju just DN under årens lopp haft svårt med energiomställningar. Man har pratat om vedsamhälle och om att energideklarationer innebär integritetskränkning så man får väl anse att de följer en konsekvent linje.

Visst vore det bra om de fokuserade om. Men då måste de ha en vidare vinkel i sin betraktelse!

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv