Yes we can!

Så kan man tolka resultatet av den sista av delrapporterna från klimatpanelen (IPCC) som gjordes klar i Berlin i helgen. Detta är den tredje i raden. Den första (I) innehöll det material som visar att klimatförändringen äger rum och hur omfattande den är. Den kom i höstas efter ett möte i Stockholm. Den andra (II) visar konsekvenserna av förändringarna och hur man kan anpassa sig till dem. Den kom för några veckor sedan efter ett möte i Yokohama. Och nu den sista (III) talar om hur man kan mildra (mitigate) klimatförändringen genom olika tekniska och policyåtgärder. Det är den som säger “Ja - vi kan!”

I sin introduktion tryckte IPCC’s ordförande Pachauri på att 2 graders-målet (med en koncentration av koldioxidekvivalenter till 450 ppm vid nästa sekelskifte) kan klaras men att, som han sade, “höghastighetståget för att minska utsläppen måste lämna perrongen nu”. Och man förstår att loket i detta tåg är energieffektivisering!

Om energianvändningen i byggnader heter det bland annat:

* Recent advances in technologies, know‐how and policies provide opportunities to stabilize or reduce global buildings sector energy use by mid‐Century
* Lifestyle, culture and behaviour significantly influence energy consumption in Buildings…. A three‐ to five‐fold difference in energy use has been shown for provision of similar building‐related energy service levels in buildings. For developed countries, scenarios indicate that lifestyle and behavioural changes could reduce energy demand by up to 20% in the short term and by up to 50% of present levels by mid‐century.
* Most mitigation options for buildings have considerable and diverse co‐benefits in addition to energy cost savings
* Strong barriers, such as split incentives (e.g., tenants and builders), fragmented markets and inadequate access to information and financing, hinder the market‐based uptake of cost‐effective opportunities. Barriers can be overcome by policy interventions addressing all stages of the building and appliance lifecycles
* The development of portfolios of energy efficiency policies and their implementation has advanced considerably. Building codes and appliance standards, if well designed and implemented, have been among the most environmentally and cost‐effective instruments for emission reductions.


En förhandsvisning av rapporten på DN Debatt trumpetar att det är Sverige som visar vägen och att det sker med höga koldioxidskatter. Det är bra men det är fortfarande bara en del av historien. Man missar (som vanligt) frågan om hur användarna av energi och den stora lönsamma potentialen skall realiseras. Den potential som alltså finns redan idag och redan innan höga skatter används.

Tågordningen mellan rapporterna har skapat viss oro eftersom anpassningsrapporten gav intryck av att vi inte kan göra något annat än vänja oss vid en varmare värld. Men som DI skrev i en ledare häromdagen “Banvallar är bättre än skyddsvallar”.

Nu vidtar arbetet inom klimatpanelen att skriva ihop en syntesrapport (SYR) som skall bli tillgänglig i december och ligga som grund för arbetet med COP 20 i Paris 2015. Nu när alla delarna finns kan resultatet bli större än summan av dem!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv