Yes we can!

Men vi måste ha en bra verktygslåda med olika verktyg som samverkar. Ungefär så kan man tolka IPCCs syntesrapport om klimatet.

Ja vi kan och vi kommer att ha nytta av det - skriver de i punkt 3.4:

There are multiple mitigation pathways that are likely to limit warming to below 2°C relative to preindustrial levels. These pathways would require substantial emissions reductions over the next few decades and near zero emissions of CO2 and other long-lived GHGs by the end of the century.Implementing such reductions poses substantial technological, economic, social, and institutional challenges, which increase with delays in additional mitigation and if key technologies are not available.

Men vi behöver en stor verktygslåda - skriver de i avsnitt 4:

Many adaptation and mitigation options can help address climate change, but no single option is sufficient by itself. Effective implementation depends on policies and cooperation at all scales, and can be enhanced through integrated responses that link adaptation and mitigation with other societal
objectives.

Men då har väl inte IPCC kollat med de tre professorer som på DN debatt dömer ut Kyotoprotokollet och dess åtgärder och istället argumenterar för främst ETT verktyg nämligen en global koldioxidskatt.

Hur det nu skulle vara lättare att uppnå en sådan lösning kan var och en fundera över. Liksom över var vi skulle ha varit om inte Kyotoavtalet funnits och sporrat till debatter och idéer om hur en verktygslåda skall bli till. Förmodligen ligger debattörernas främsta tankefel i att de beskriver det som en börda för länder att klara klimatet. “Man får då konkurrensfördelar samtidigt som andra länder bär bördan av att hantera klimatkrisen.” Det finns flera studier som visar att klimatåtgärder ger konkurrensfördelar på marknader som förändras.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv