Ytterligare en tumme

Regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor har avlämnat en rapport. Och därmed är dess nyhetsvärde behandlat! För det står väldigt lite i den om vad som skall (eller kan) göras. Alldeles särskilt lite står det om vad Sverige skulle kunna göra. Man noterar betydelsen av effektivare energianvändning, men suckar lite uppgivet att incitamenten för att effektivisera ärt för svaga p.g.a. låga (obefintliga) kostnader på koldioxid. Det var i sanning en grund analys! I synnerhet som energianvändningen i allt väsentligt äger rum i den s.k. “icke-handlande” sektorn, d.v.s. hos dig och mig som endast drabbas av sådana kostnader i andra hand via energipriset.

Man citerar naturligtvis pliktskyldigast Stern-rapporten men missar den del där han skriver att de ekonomier som agerar tidigt för att åstadkomma en positiv förändring kan bli vinnare (executive summary page xvi). Denna missen blir riktigt påtaglig när man diskuterar vad Sverige skall göra nationellt. Visst hade man kunnat vara tydligare och utan att kompomissa med sina vetenskapliga samveten t.ex. kunnat peka på teknikupphandling som en metod (TUKOMP.pdf) !?

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv