Ytterligare en tumme

Regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor har avlämnat en rapport. Och därmed är dess nyhetsvärde behandlat! För det står väldigt lite i den om vad som skall (eller kan) göras. Alldeles särskilt lite står det om vad Sverige skulle kunna göra. Man noterar betydelsen av effektivare energianvändning, men suckar lite uppgivet att incitamenten för att effektivisera ärt för svaga p.g.a. låga (obefintliga) kostnader på koldioxid. Det var i sanning en grund analys! I synnerhet som energianvändningen i allt väsentligt äger rum i den s.k. “icke-handlande” sektorn, d.v.s. hos dig och mig som endast drabbas av sådana kostnader i andra hand via energipriset.

Man citerar naturligtvis pliktskyldigast Stern-rapporten men missar den del där han skriver att de ekonomier som agerar tidigt för att åstadkomma en positiv förändring kan bli vinnare (executive summary page xvi). Denna missen blir riktigt påtaglig när man diskuterar vad Sverige skall göra nationellt. Visst hade man kunnat vara tydligare och utan att kompomissa med sina vetenskapliga samveten t.ex. kunnat peka på teknikupphandling som en metod (TUKOMP.pdf) !?

 

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv