Byta både lampor och vanor, som att både cykla och tugga tuggummi - samtidigt!

Energieffektiviseringsprogram som inte bara inriktar sig på teknik utan också på beteenden, livsstil och vanor har börjat tilldra sig mera intresse världen över. Så också i USA och ACEEE skriver i en rapport att vi måste kunna byta både lampor och vanor.

Analysen har gjorts för flera sektorer (byggnader, industri och transporter) och avser flera aspekter på problemen (Åskådliggörande-synlighet, Sociala sammanhang, Företagskultur, Programdesign, Målsättning-mätning, Kundnytta, Konkurrens, Status och Belöning). Detta material kan nog ge värdefulla uppslag även för oss i Sverige. Särskilt om man kan konstruera en handlingsstruktur (choice architecture) som beskrivs i boken Knuff (Nudge).

Kommentarer:

Tror inte bara på teknik och personliga val utan också på hur vi organiserar oss.

Birgit Brunklaus, Chalmers, visade i sin avhandling att med exakt samma teknik i två hyreshus så var det hur förvaltningsföretagen var organiserade som avgjorde energiförbrukningen. Skillnaden var så stor som 50%.

Tycker att organisation är en viktig del för att komma åt energieffektivitetsvinster.

Kolla på hemsidan för att läsa om ett helt forskningsfält:
http://www.gronorg.se/index-filer/index_en.htm

Håller verkligen med! Och inte bara organisationen på användarsidan utan också på utbudssidan, t.ex. på det sätt som företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik organiserar sig. Se ett exempel på http://WWW.eef.se .

Vi behöver också samla kunskapsbärare från flera områden för att bredda och fördjupa synen på effektivisering så att vi kan bryta med den förlegade synen på att marknaden med automatik ställer allt till det bästa. Sveriges Energirådgivare kommer snart att ta initiativ till att samla forskare i Sverige kring detta.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv