Europas bostadsbyggnader kan förbättras utan kostnad.

Det är budskapet från en omfattande EU-rapport som med stor detaljrikedom går igenom alla medlemsländernas byggnadsförhållanden. De har delat upp Europa i tre zoner beroende på graddagarna och tittar närmare både på klimatskal och ventilation.

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv