EUs Teknikplan rullar vidare

Den strategiska energiteknikplanen (SET) håller på at tas fram och resultatet av en allmän konsultation har presenterats. Den kan inte sägas vara representativ men innehåller en del intressant vägledning. Det finns också en “expertprocess” som rullar parallellt med hearings och workshops och som även den ger lite intressanta uppslag.

Men ändå är hela SET-processen starkt “politiskt” influerad från olika intressenter. Bäst vore om den kunnat kombineras med EurEnDel, en Delphi-studie som är åtskilligt bättre underbyggd. De har bl.a tagit fram stommar till s.k roadmaps (se nedan).

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv