Det första eller det glömda bränslet?

Det dimper ner mycket i mailboxen som man inte direkt väntat på men som kan vara intressant ändå. Till exempel en studie från The Economist “Intelligence Unit” och som handlar om Indonesiens energiframtid. Och det är ju viktigt att se hur de snabbväxande ekonomierna skall klara både att försörja en stor, delvis underpriviligierad, befolkning med energi och klara klimat- och miljöfrågor.

IEA har ju tagit i dessa frågor både i sin World Energy Outlook 2012 och i fjolårets Energy Efficiency Market Report där man visade på stora effektiviseringsmöjligheter, se bild nedan.

Men ordet energieffektivisering vare sig nämns eller berörs i The Economists rapport. Ordet klimat nämns tre gånger (a) Regulatory Climate, (b) Investment Climate och (c) där man noterar att det finns två planer för utbyggnad av förnybar energi för att klara klimatet. Men inte om att det finns billigare åtgärder som t.ex. IEA visat.

Det är ju inte alldeles ovanligt att det som IEA kallar “det första bränslet” glöms bort - och i synnerhet verkar det vara vanligt bland ekonomer.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv