Kärnfrågan

För klimatet borde vara effektivare energianvändning parad med förnybar energi. Men låsningen vid tillförseltänkande och avsaknad av systemsyn gör att kärnkraft kommer upp i debatten som en sorts “nödlösning”. En faktaspäckad rapport om kärnkraftens läge i världen och dess slutord kan vara nyttig läsning. Dess slutord tillsammans med det omdöme som fälldes i the Economist för några månader sedan borde vara utgångspunkt för debatten snarare än de senaste inläggen från svenska företrädare.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv