Obama (och jag) vill ge en knuff

Han gör det i form av en sÃ¥ kallad “Executive Order” om att nyttja “Bevioral Science Insights” och ett viktigt omrÃ¥de för detta är klimatpolitiken.

Till sitt förfogande har Obama ett “Social and Behavioral Sciences Team”, SBST, som förestÃ¥s av John Holdren med ett förflutet inom energibranschen. Han har bland annat varit medförfattare till World Energy Assessment för nÃ¥got decennium sedan. SBST har nyligen släppt sin Ã¥rsrapport som dock är förvÃ¥nansvärt tunn när det gäller energi men man kanske kan hoppas pÃ¥ mer med presidentens välsignelse.

De skulle ocksÃ¥ kunna hämta mera inspiration frÃ¥n sin brittiska kollega BIT. Den bok som deras chef, David Halpern, skrivit “Inside the nudge unit” är en veritabel handbok för hur man skall kunna knuffa mer och knuffa bättre.

Kan vi hoppas på en liknande utveckling i Sverige? Det beror på vem som får bestämma. De etablerade och tongivande ekonomerna är i bästa fall skeptiska. Halperns berättelse om BIT visar emellertid att framväxten av ett sådant modernare synsätt är en kombination av politisk vilja (som går över partigränserna). Cass Sunstein kallar det i en artikel i New York Times för att man gör politiken mera logisk (begriplig)

Men för att komma dit behövs ett engagemang som löper vid sidan av ekonomernas (numera) traditionella huvudfåra. Frågan är bara om vi har sådana sidospår i Sverige?

I väntan pÃ¥ det, lyssna pÃ¥ Obama (och mig)  wink !

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv