Wednesday, September 16, 2015

Vindsisolering och kostnadseffektvitet

Storbritanniens “Nudge Unit” eller som de egentligen heter “Behavioural Insight Team”, BIT, rapporterar ett antal lyckade fall som bland annat berör energieffektvisering. Deras chef David Halpern har nyligen givit ut en bok som heter “Inside the nudge unit”, med förord av Richard Thaler, där de visar hur olika förvaltningsinsatser kan göras mera effektiva. Det de undersöker är bland annat om människor enbart styrs av kostnader och priser eller det är nÃ¥got annat som hindrar oss (dem) frÃ¥n att göra det klokaste valet.

Vindsisolering är ett sådant exempel där det visat sig att trots att man analytiskt kan visa att folk borde isolera och därmed spara energi och därmed pengar så händer det inte i den utsträckning som det borde. BIT kunde visa att att om man erbjöd vindsröjning som en tilläggstjänst så ökade det acceptansen för tilläggsisolering ordentligt!

De beskriver sina metoder, som de kallar EAST (Easy, Attractive, Social, Timely) i en kort broschyr som borde studeras även här. Då kanske vi skulle kunna slippa Konjunkturinstitutets litanior framgent?

Vindsisolering och kostnadseffektvitet

Storbritanniens “Nudge Unit” eller som de egentligen heter “Behavioural Insight Team”, BIT, rapporterar ett antal lyckade fall som bland annat berör energieffektvisering. Deras chef David Halpern har nyligen givit ut en bok som heter “Inside the nudge unit”, med förord av Richard Thaler, där de visar hur olika förvaltningsinsatser kan göras mera effektiva. Det de undersöker är bland annat om människor enbart styrs av kostnader och priser eller det är nÃ¥got annat som hindrar oss (dem) frÃ¥n att göra det klokaste valet.

Vindsisolering är ett sådant exempel där det visat sig att trots att man analytiskt kan visa att folk borde isolera och därmed spara energi och därmed pengar så händer det inte i den utsträckning som det borde. BIT kunde visa att att om man erbjöd vindsröjning som en tilläggstjänst så ökade det acceptansen för tilläggsisolering ordentligt!

De beskriver sina metoder, som de kallar EAST (Easy, Attractive, Social, Timely) i en kort broschyr som borde studeras även här. Då kanske vi skulle kunna slippa Konjunkturinstitutets litanior framgent?

Läs mer

Månadsindelade arkiv