Sol är lösningen- inte olja eller kärnkraft!

den som säger det är ordföranden i Green Cross, Michail Gorbachev! Och han föreslår att G8 skall ta tag i omställningen. Och att det faktiskt skulle vara möjligt visar en liten tankelek baserad på dagens situation och kunskapen om framtida kraftbehov (PVplay.pdf). Men det fordras vilja, insikt och internationellt samarbete för att få dessa lärprocesser att bli framgångsrika.

Det bevisade lärandet (lärhastigheten) för solceller är 20% (dvs att för varje fördubbling av marknaden så sjunker kostnaden med 20%). Idag ligger på c:a 3 USD/W vilket gör att solceller är lönsamma i vissa tillämpningar. Vid c:a 1 USD/W så är konkurrenskraften stor även mot konventionell kraftförsörjning. Om Indien idag skulle gå över till solceller för hela sitt elbehov skulle de behöva en solcellsyta på 38*38 km (alltså ganska lite). Om hela denna marknad skulle etableras så räcker det för att få ned kostnaden från 3 till 1 USD/W (och lägre). Och behovet av ersättningskraft samt nyetablering i världen som helhet är mycket större än bara Indien.

Illustrationen är bara en tankelek till sin konstruktion men visar att:
a) Ny teknik blir lönsam om man satsar tillräcklig
b) Ytbehovet med solcellesteknik är överkomligt

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv