Solkraft från öknen en övertolkning?

Det har skrivits en del om hur man skulle kunna försörja hela Europe med elkraft från Nordafrika. Det hela tycks bottna i en tysk artikel om koncentrerande solkraftverk och hur liten yta som verkligen behövs för att täcka vårt energibehov. I realiteten finns det mycket mer som talar för en decentraliserad produktionsstruktur och det förringar inte illustrationen.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv