Beteenden utan människor.

En ny studie från EU visar att beteendeförändringar vad gäller boende, transporter och mat kan innebära stora reduktioner i utsläpp av växthusgaser. Rapportens förtjänst ligger i kvantifieringen som sådan. De visar på 600 millioner tom CO2-ekvivalenter årligen eller en fjärdedel av den kvantitet som ligger utanför handelssystemet ETS. Det mesta när det gäller vår dagliga föda.

Rapportens svaghet är att den, trots att den siktar till beteendeförändringar, inte handlar om människor utan om en idealiserad variant. Den som kallas “The economic man” som väsentligen styrs av ekonomiska incitament och hurtiga uppmaningar (se tabell nedan). Detta är en varelse som är oerhört sällsynt i verkligheten.

Vi skall göras medvetna och vi skall motiveras samt få ekonomisk styrmedel och mätardata - sedan är det klart! Problemet är att för de allra flesta av oss så kommer vi fortfarande inte att veta HUR vi skall göra. Marknaden behöver mera kunniga aktörer och vi behöver flera knuffar.

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv