Helheten är större än summan av delarna.

Jo så är det nog. Men tanken att energieffektivisering är att stapla effektiva komponenter på varandra tills vi når “lönsamhetsgränsen” är ingrodd. Den må vara användbar som analysmetod på makronivå vilket använts i de många diagram som visar att stora delar av effektiviseringen har negativa kostnader, men den kan bli riktigt bedräglig när vi kommer ner till enskilda byggnader och anläggningar.

I denna anda har horder av “ekonomer” lärt oss att den tekniska potentialen för effektivisering måste reduceras eftersom allt som är tekniskt möjligt inte är ekonomisk för samhället eller för investeraren.
I en artikel som nyligen publicerats har några forskare från Linköpings Universitet påpekat att den tekniska potentialen är större än summan av delarna när man tar hänsyn till “energy management” - energiledning (se bild nedan)!

Detta är viktigt för analyserna både på objekts- och makronivå. Vi har nämligen också fått erfara att vi skall tillämpa en holistisk syn vilket anses synonymt med helhetssyn. Gärna det men notera först att: “Holism (av grekiska holos, “hel”, “odelad”) är i allmän bemärkelse ett filosofiskt betraktelsesätt att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext”, enligt Wikipedia. Energiledningen är kontexten.

Sedan kan det hända att denna nya nivå måste reduceras till följd av olika villkor som hindrar ett genomförande fullt ut. Men låt oss inte krympa förrän vi växt färdigt.

image

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv