Konsumentens kompisar?

Inför Almedalen läckte det ut att Energimarknadsinspektionen (EI) håller på att undersöka vad kunderna tycker om sina elbolag. Och misstänksamheten är kompakt. Beroende på vilka svarsalaternativ man räknar så är upp till 85% mindre glada (milt uttryckt) åt sina leverantörer. Vad skall man göra åt det då?

EI lät göra nÃ¥gra smÃ¥ filmsnuttar i Almedalen och de innehÃ¥ller de vanliga och förväntade orden om “öppenhet, förtroende, kommunikation, image”. Men om vad? Och med vilket syfte? Ja en bedömare sade att bolagen borde bli konsumentens kompisar. Men vad är en kompis? En som pratar snällt eller en som hjälper till - ocksÃ¥ med det svÃ¥ra?

Enligt Svensk Energis kampanj “Ladda Sverige” sÃ¥ skall man undvika att tala om att minska energianvändningen. Man skall istället berätta att svensktillverkad el är fri frÃ¥n koldioxid och att minskad elanvändning i Sverige inte pÃ¥verkar klimatet.

Vilket är fel! Sverige är en del av Europas elsystem och det vi gör påverkar allas möjligheter till att minska utsläppen. Mera el - ja tack om den är förnybar och där den ersätter fossilbränslen. Mindre el - ja naturligtvis där den används slösaktigt och i onödan.

Att vara kompis är nog nödvändigt men det är inte alltid lätt. För vissa kunder och i vissa tillämpningar så är minskad elanvändning en jättebra idé. Om man talar om det för kunden så anser de nog att det är en vänlig handling.

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv