Vik hädan finansministern!

En av förklaringarna till att Tyskland har blivit ett solcellernas Mecka är att stödsystemet utformats så att det är köparna och säljarna av elproduktionen som gör upp sinsemellan och att finansministern med sin statsbudget inte är inblandad. I Spanien gjorde man tvärtom och naturligtvis föll systemet i bitar när statsbudgeten blev ansträngd. Finansminsitrar bör hållas borta från energifrågorna så långt det bara går.

Regeringsförslaget med skatterabatt för viss solcellsel innebär tyvärr att man går mera på den spanska än den tyska linjen. Man avgränsar dessutom stödet på ett sätt som knappast gör hembränd el till en folkrörelse utan snarare till en exklusiv hobby för blankett-freaks när man klipper av det raka röret mellan köpt el och såld el och tar omvägen över deklarationsblanketten.

Förslaget kanske också har statsvetenskapligt intresse. Utredningen som ligger bakom är nämligen på remiss i ytterligare en månad!! surprised Så vad är det vi ser här? En reflex av intern maktkamp i regeringen eller…..??

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv