Visa hur!

Nicholas Stern tar i sin bok “Why are we waiting” upp frågan om att man (läs “vi”) måste visa hur ett klimatvänligt samhälle dels behövs som svar på ett mycket tydligt hot, dels hur det skall realiseras. I sin argumentation visar han bland annat en spännande figur om hur en ny industriell våg håller på att etableras (se bild nedan). Det är i Cleantech som framtiden ligger. Detta visar Stern i boken och i ett fördrag för IMF.

Men han tar också upp behovet att “översätta” alla de fakta som redovisas om klimatriskerna till ett språk som vanliga människor (inklusive politiker) kan förstå. Och visst har han rätt men hans egen faktaspäckade text går bara halva vägen i det avseendet. Den senaste IPCC-rapporten visade att kostnaden för att rädda klimatet var som högst mycket mycket liten. Men att det motsvarar cirka 216 SEK per svensk och år får man räkna ut själv!

Vi behöver hjälpa till med sådana beräkningar. Kolla kapitel 1 i Sterns bok så hittar Du underlag!

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv