Friday, December 09, 2016

Är “post-truth” nytt?

Knappast men metoderna har uppdaterats. Läsning av Georg Orwells texter om och från det sena trettiotalet när fascismen rotade sig i Tyskland och Italien och Stalinismen bredde ut sig i Östeuropa visar att sanningen ofta fått vika för skrönor och vinklingar. Men nästan ett sekel senare har de som vill göra sig till förmedlare av sina egna “sanningar” fått nya instrument till sitt förfogande. Men deras fiender är desamma även om benämningarna fått nya namn - “Etablissemanget” har blivit “PK-eliten” och de självutnämnda sanningssägarna kallar sig “skeptiker”. Ett epitet de inte förtjänar!

Klimatförnekarna är ett exempel och de har fått ny luft under vingarna visar en artikel i The Guardian. Ytterligare understött av att Trump vill göra en framstående förnekare, Scott Pruitt, till chef för EPA, den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket.

Att det kan bli verkligt allvarligt visar också att den falska nyheten om “pizzagate” i Washington kunnat leda till massmord.

Men det går att söka tröst hos Orwell när han säger att dessa rörelser aldrig kan vinna. Vi får hoppas att citatet som tillskrivs Lincoln håller (och är sant!).

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.

Är “post-truth” nytt?

Knappast men metoderna har uppdaterats. Läsning av Georg Orwells texter om och från det sena trettiotalet när fascismen rotade sig i Tyskland och Italien och Stalinismen bredde ut sig i Östeuropa visar att sanningen ofta fått vika för skrönor och vinklingar. Men nästan ett sekel senare har de som vill göra sig till förmedlare av sina egna “sanningar” fått nya instrument till sitt förfogande. Men deras fiender är desamma även om benämningarna fått nya namn - “Etablissemanget” har blivit “PK-eliten” och de självutnämnda sanningssägarna kallar sig “skeptiker”. Ett epitet de inte förtjänar!

Klimatförnekarna är ett exempel och de har fått ny luft under vingarna visar en artikel i The Guardian. Ytterligare understött av att Trump vill göra en framstående förnekare, Scott Pruitt, till chef för EPA, den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket.

Att det kan bli verkligt allvarligt visar också att den falska nyheten om “pizzagate” i Washington kunnat leda till massmord.

Men det går att söka tröst hos Orwell när han säger att dessa rörelser aldrig kan vinna. Vi får hoppas att citatet som tillskrivs Lincoln håller (och är sant!).

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.

Läs mer

Månadsindelade arkiv