Tuesday, June 14, 2016

Ekonomiämnets framtid kan läsas i det förflutna.

Richard Thaler, en av upphovsmännen till boken Nudge on beteendeekonomi (Behavioural Economics), är nu ordförande i AEA (American Economic Association) och behandlade i en lysande föreläsning tidigare i år frågan om diciplinens förflutna och framtid “Behavioural Economics: Past Present and Future. Han knyter ihop ämnet ända tillbaka till Adam Smith:

Scholars such as Adam Smith talked about such key concepts as loss aversion, overconfidence, and self-control. Nevertheless, the modern version of behavioral economics introduced in the 1980s met with resistance by some economists, who preferred to retain the standard neo-classical model

.
Men fortsätter om framtiden:

The new approach to economics should include two different kinds of theories: normative models that characterize the optimal solution to specific problems and descriptive models that capture how humans actually behave.

Just denna vinkel om hur både den klassiska ekonomin kan vara en nyttig modell för att bedöma potentialer men fullständigt oanvändbar för att skapa policies känns rimlig (se bild nedan) och har behandlats av en betydligt mindre tänkare på området. grin

Men läs Thaler för han kommer att hämta hem Nobelpriset senast om några år!

image

Ekonomiämnets framtid kan läsas i det förflutna.

Richard Thaler, en av upphovsmännen till boken Nudge on beteendeekonomi (Behavioural Economics), är nu ordförande i AEA (American Economic Association) och behandlade i en lysande föreläsning tidigare i år frågan om diciplinens förflutna och framtid “Behavioural Economics: Past Present and Future. Han knyter ihop ämnet ända tillbaka till Adam Smith:

Scholars such as Adam Smith talked about such key concepts as loss aversion, overconfidence, and self-control. Nevertheless, the modern version of behavioral economics introduced in the 1980s met with resistance by some economists, who preferred to retain the standard neo-classical model

.
Men fortsätter om framtiden:

The new approach to economics should include two different kinds of theories: normative models that characterize the optimal solution to specific problems and descriptive models that capture how humans actually behave.

Just denna vinkel om hur både den klassiska ekonomin kan vara en nyttig modell för att bedöma potentialer men fullständigt oanvändbar för att skapa policies känns rimlig (se bild nedan) och har behandlats av en betydligt mindre tänkare på området. grin

Men läs Thaler för han kommer att hämta hem Nobelpriset senast om några år!

Läs mer

Månadsindelade arkiv