Monday, March 09, 2015

EU-dokumentslig exegetik

Vi kommer nog att få en hel del att göra med tolkningen av Energiunionens “Efficiency first” och att effektivisering skall behandlas precis som andra bränslen, det vill säga väljas först när det är billigast, vilket det i de allra flesta fall är. När man sedan läser dokumentets skrivningar om vad som behöver göras för att realisera denna inriktning blir det inte alldeles klar vad som menas.

Så låt oss göra som i katekesläsningen och fråga “Efficiency first - Vad är det?”. Svaret är “Avsikten med både energitillförsel och effektvisering är att ge nytta (ljus, kraft och värme)”. Alltså skall det sätt som ger nyttan till lägsta kostnad väljas först.

Verktygen som erbjudits har varit DSM (Demand Side Management), IRP (Intergrated Resource Planning) och LCP (Least Cost Plannng). Till vår förvåning har vi sedan sett tolkningar som till exempel inneburit att LCP tolkats som energi, kilowattimmar (kWh) till lägsta kostnad. Inte nytta! Alltså kommer vi att behöva söka ytterligare vägledning i texterna.

En text är RAPs Efficiency First: Key Points for the Energy Union Communication”. Där visar de bland annat vilka artiklar i olika direktiv som behöver förtydligas, bland dem artikel 7 i EED, den som handlar om energiföretagens energinyttoansvar (Energy Efficiency Obligation).

En annan text är EEFIGs rapport med ett helt batteri av förslag som avser byggnader, industri och småföretag.

Nyckelordet är NYTTA inte energi!

EU-dokumentslig exegetik

Vi kommer nog att få en hel del att göra med tolkningen av Energiunionens “Efficiency first” och att effektivisering skall behandlas precis som andra bränslen, det vill säga väljas först när det är billigast, vilket det i de allra flesta fall är. När man sedan läser dokumentets skrivningar om vad som behöver göras för att realisera denna inriktning blir det inte alldeles klar vad som menas.

Så låt oss göra som i katekesläsningen och fråga “Efficiency first - Vad är det?”. Svaret är “Avsikten med både energitillförsel och effektvisering är att ge nytta (ljus, kraft och värme)”. Alltså skall det sätt som ger nyttan till lägsta kostnad väljas först.

Verktygen som erbjudits har varit DSM (Demand Side Management), IRP (Intergrated Resource Planning) och LCP (Least Cost Plannng). Till vår förvåning har vi sedan sett tolkningar som till exempel inneburit att LCP tolkats som energi, kilowattimmar (kWh) till lägsta kostnad. Inte nytta! Alltså kommer vi att behöva söka ytterligare vägledning i texterna.

En text är RAPs Efficiency First: Key Points for the Energy Union Communication”. Där visar de bland annat vilka artiklar i olika direktiv som behöver förtydligas, bland dem artikel 7 i EED, den som handlar om energiföretagens energinyttoansvar (Energy Efficiency Obligation).

En annan text är EEFIGs rapport med ett helt batteri av förslag som avser byggnader, industri och småföretag.

Nyckelordet är NYTTA inte energi!

Läs mer

Månadsindelade arkiv