Thursday, August 22, 2013

Häng på exemplet Tyskland

World Resource Institute noterar Tysklands energiomställning som ett gott föredöme för världen. Särskilt fäster man uppmärksamhet till att den skapar nya jobb. De bedöms uppgå till 800 000 till 2030.

The European uttrycker det ännu rakare. “Take a great product, and start exporting it. The country’s ambitious approach to sustainable energy is ready for international adoption.” Just så! Ett av de länder som sägs observera Tyskland och vara beredda att haka på är - Kina!

Häng på exemplet Tyskland

World Resource Institute noterar Tysklands energiomställning som ett gott föredöme för världen. Särskilt fäster man uppmärksamhet till att den skapar nya jobb. De bedöms uppgå till 800 000 till 2030.

The European uttrycker det ännu rakare. “Take a great product, and start exporting it. The country’s ambitious approach to sustainable energy is ready for international adoption.” Just så! Ett av de länder som sägs observera Tyskland och vara beredda att haka på är - Kina!

Läs mer

Månadsindelade arkiv