Monday, June 16, 2014

Procenten som kom av sig

Det är inte utan en vissa förväntan som man öppnar IVAs senaste skrift med titeln 50 procent effektivare energianvändning 2050. När alt kommer omkring så har ju Fraunhofer ju visat att man kan minska energianvändningen med 50% till 2050 utan att minska i produktion eller välfärd. IEA har visat på enorma LÖNSAMMA potentialer som ligger för fäfot. EU har gjort det och IPCC har visat att det är effektvisering som minskar vår användning (AKA slöseri), men ändå tillåter tillväxt, som kan rädda klimatet.

Så varför skulle inte Svenska Ingenjörsvetenskapsakademin kunna? Femtio procent! Det är rejäla grejor! Men inte omöjliga och framförallt måste vi våga tänka större. Vi måste ju på något sätt kunna göra effektvisering till massmarknad och vardagsvara: Sikta mot stjärnorna så når vi åtminstone trädtopparna!

Så man slår upp en kopp kaffe sätter sig bekvämt och börjar läsa. Med stigande oro. Det finns små brasklappar här och där. ”...lägre energiintensitet är inte alltid synonymt med ökad energieffektivitet. Om den lägre energiintensiteten nås till priset av en alltför stor användning av andra resurser så handlar det inte om effektivisering utan om slöseri med resurser. Den ”goda” energieffektiviseringen är därför den som är lönsam…... vid priser som reflekterar relevanta kostnader, inklusive miljökostnader, för de resurser som används för att åstadkomma den lägre energiintensiteten.” Jo det förstås men det stadiet i resonemang har vi väl passerat för några decennier sedan? Åtminstone i effektviseringsbranschen. Man börjar ana vartåt det lutar och ställer för säkerhets skull ned kaffet igen.

Så kommer det på sidan 12 (se bild nedan)! Femtio procent - jajamensann! Varken mer eller mindre! Femtio procent lägre energiintensitet (Kronor per BNP). Och eftersom BNP ökar mer än intensiteten minskar så ökar energianvändningen totalt sett. Tack för det. Det blir nog inte trädtopparna vi når heller, men en rejäl titt på rotsystemet får tydligen duga!

PS BNP antas öka med 2% per år. Under de senaste 38 åren har energiintensiteten minskat 1,4% per år. Om den minskningstakten istället antas till 1,8% per år blir den totala intensitetsändringen till år 2050 just 50%.

image

Procenten som kom av sig

Det är inte utan en vissa förväntan som man öppnar IVAs senaste skrift med titeln 50 procent effektivare energianvändning 2050. När alt kommer omkring så har ju Fraunhofer ju visat att man kan minska energianvändningen med 50% till 2050 utan att minska i produktion eller välfärd. IEA har visat på enorma LÖNSAMMA potentialer som ligger för fäfot. EU har gjort det och IPCC har visat att det är effektvisering som minskar vår användning (AKA slöseri), men ändå tillåter tillväxt, som kan rädda klimatet.

Så varför skulle inte Svenska Ingenjörsvetenskapsakademin kunna? Femtio procent! Det är rejäla grejor! Men inte omöjliga och framförallt måste vi våga tänka större. Vi måste ju på något sätt kunna göra effektvisering till massmarknad och vardagsvara: Sikta mot stjärnorna så når vi åtminstone trädtopparna!

Så man slår upp en kopp kaffe sätter sig bekvämt och börjar läsa. Med stigande oro. Det finns små brasklappar här och där. ”...lägre energiintensitet är inte alltid synonymt med ökad energieffektivitet. Om den lägre energiintensiteten nås till priset av en alltför stor användning av andra resurser så handlar det inte om effektivisering utan om slöseri med resurser. Den ”goda” energieffektiviseringen är därför den som är lönsam…... vid priser som reflekterar relevanta kostnader, inklusive miljökostnader, för de resurser som används för att åstadkomma den lägre energiintensiteten.” Jo det förstås men det stadiet i resonemang har vi väl passerat för några decennier sedan? Åtminstone i effektviseringsbranschen. Man börjar ana vartåt det lutar och ställer för säkerhets skull ned kaffet igen.

Så kommer det på sidan 12 (se bild nedan)! Femtio procent - jajamensann! Varken mer eller mindre! Femtio procent lägre energiintensitet (Kronor per BNP). Och eftersom BNP ökar mer än intensiteten minskar så ökar energianvändningen totalt sett. Tack för det. Det blir nog inte trädtopparna vi når heller, men en rejäl titt på rotsystemet får tydligen duga!

PS BNP antas öka med 2% per år. Under de senaste 38 åren har energiintensiteten minskat 1,4% per år. Om den minskningstakten istället antas till 1,8% per år blir den totala intensitetsändringen till år 2050 just 50%.

Läs mer

Månadsindelade arkiv