Tuesday, May 24, 2016

Tillnyktring i Norden?

DÃ¥ har vi fÃ¥tt se (som det verkar) en pÃ¥taglig tillnyktring i den Nordiska versionen av Energy Technology Perspectives, NETP 2016, jämfört med dess föregÃ¥ngare NETP 2013. Vid en först snabbläsning ser vi att energieffektviseringen tycks slÃ¥ igenom mycket kraftigare (se bild 1 nedan) men framför allt att den tidigare “insmugglade” kärnkraftexpansionen (se bild 2 nedan) tagits bort.

Det verkar också som om skrivningarna om effektvisering fått mycket mera plats och framförallt substans.

The CNS requires a dramatic change in the composition of primary energy supply, coupled with aggressive energy efficiency policies that substantially reduce demand.

Men det är en sak att säga “aggresive” och en annan att göra det! Eller hur energikommissionen?

 

image
Bild 1: NETP 2016
————————————————
image
Bild 2: NETP 2013

Tillnyktring i Norden?

DÃ¥ har vi fÃ¥tt se (som det verkar) en pÃ¥taglig tillnyktring i den Nordiska versionen av Energy Technology Perspectives, NETP 2016, jämfört med dess föregÃ¥ngare NETP 2013. Vid en först snabbläsning ser vi att energieffektviseringen tycks slÃ¥ igenom mycket kraftigare (se bild 1 nedan) men framför allt att den tidigare “insmugglade” kärnkraftexpansionen (se bild 2 nedan) tagits bort.

Det verkar också som om skrivningarna om effektvisering fått mycket mera plats och framförallt substans.

The CNS requires a dramatic change in the composition of primary energy supply, coupled with aggressive energy efficiency policies that substantially reduce demand.

Men det är en sak att säga “aggresive” och en annan att göra det! Eller hur energikommissionen?

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv