Wednesday, February 20, 2013

Vattenfalls Uppdrag 2020?

Den senaste tidens avslöjanden om Vattenfall och deras köp av Nuon är väl närmast att betrakta som gruvbrytning i ett dagbrott. Det har varit synligt länge och berörts i många diskussioner med olika aktörer i Europa. Inte sällan med sarkastiska kommentarer om klokskapen i bolagets hemland. Men avslöjandet är viktigt om det kan bidra till att klarlägga vad ägaren faktiskt vill använda bolaget till.

För visst kan Vattenfall ha en större betydelse än att enbart värpa guldägg (i främmande reden). Man hade en gång ett uppdrag som beskrevs så här:

...Kontakterna med kunderna och marknadsarbetet i övrigt sker framför allt inom Vattenfalls fem regioner och inom bolagen. Marknadsarbetet syftar till en riktig avvägning mellan olika energilösningar inkl. hushållning hos kunderna. Ett omfattande projekt, “Uppdrag 2000”, pågår för att undersöka möjligheterna till ökad elhushållning och omfördelning av beho­ven mellan el och andra energislag.

Det är idag svårt att finna något mera detaljerat om Uppdrag 2000 eftersom dokumentationen gjordes strax för internets genombrott och strax efter avregleringen som innebar att företagets material plötsligt ansågs vara företagshemligheter. Man kan se en glimt i en senare publikation från IVA där man också resonerar om hur relationer mellan företag, myndigheter och forskning skall kunna ge bättre resultat.

Men när nu Energimyndigheten föreslår frivilliga “Vita Certifikat” kanske det är dags för Vattenfalls uppdrag 2020?!

Vattenfalls Uppdrag 2020?

Den senaste tidens avslöjanden om Vattenfall och deras köp av Nuon är väl närmast att betrakta som gruvbrytning i ett dagbrott. Det har varit synligt länge och berörts i många diskussioner med olika aktörer i Europa. Inte sällan med sarkastiska kommentarer om klokskapen i bolagets hemland. Men avslöjandet är viktigt om det kan bidra till att klarlägga vad ägaren faktiskt vill använda bolaget till.

För visst kan Vattenfall ha en större betydelse än att enbart värpa guldägg (i främmande reden). Man hade en gång ett uppdrag som beskrevs så här:

...Kontakterna med kunderna och marknadsarbetet i övrigt sker framför allt inom Vattenfalls fem regioner och inom bolagen. Marknadsarbetet syftar till en riktig avvägning mellan olika energilösningar inkl. hushållning hos kunderna. Ett omfattande projekt, “Uppdrag 2000”, pågår för att undersöka möjligheterna till ökad elhushållning och omfördelning av beho­ven mellan el och andra energislag.

Det är idag svårt att finna något mera detaljerat om Uppdrag 2000 eftersom dokumentationen gjordes strax för internets genombrott och strax efter avregleringen som innebar att företagets material plötsligt ansågs vara företagshemligheter. Man kan se en glimt i en senare publikation från IVA där man också resonerar om hur relationer mellan företag, myndigheter och forskning skall kunna ge bättre resultat.

Men när nu Energimyndigheten föreslår frivilliga “Vita Certifikat” kanske det är dags för Vattenfalls uppdrag 2020?!

Läs mer

Månadsindelade arkiv